Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

De siste tjue årene har regjeringspartiene bevisst, drevet en boligpolitikk som har ført til høyest mulig boligpriser for landets borgere.
Boligpolitikken til disse ”Høy-boligpris-partiene” går ut på å beslaglegge landområder og tomteareal og forby utbygging med diverse påskudd, for så å frigi bare et fåtall tomter ad gangen, slik at boligutbyggingen hele tiden holdes på et labert nivå. På den måten skapes boligmangel, og boligprisene presses oppover.
 

 

De siste tjue årene har regjeringspartiene bevisst, drevet en boligpolitikk som har ført til høyest mulig boligpriser for landets borgere.
Boligpolitikken til disse ”Høy-boligpris-partiene” går ut på å beslaglegge landområder og tomteareal og forby utbygging med diverse påskudd, for så å frigi bare et fåtall tomter ad gangen, slik at boligutbyggingen hele tiden holdes på et labert nivå.
På den måten skapes boligmangel, og boligprisene presses oppover.
 
Dette er venstresosialistisk fundamentert politikk, som historisk bygger på kommunistisk ideologi, med det formål at staten skal ha kontroll og eierskap over hele landet vårt, og på den måten oppnå økonomisk kontroll over norske borgere. Dette fungerer som en pyramide hvor verdier flyttes fra de med lav inntekt nederst i pyramiden og oppover i systemet til de allerede rike. 
 
Det er stat, kommune, bankene og boligspekulanter som tjener på en slik politikk. Det er en undertrykkende politikk overfor landets borgere, som betaler for denne galeien. De rike blir rikere og rikere, mens de fattige blir bare enda mer fattige.
 
Spesielt rammer dette unge som må ta opp skyhøye boliglån for å klare å komme inn på boligmarkedet. Fler og fler unge er ekskludert fra boligmarkedet fordi boligprisene er for høye. Norske borgere blir et proletariat av eiendomsløse gjeldsslaver og -ofre, leilendinger og nav-klienter.
 
Situasjonen er prekær for alle de tusenvis av norske borgere, unge, enslige og unge familier, som er ekskludert fra å komme seg inn på boligmarkedet pga de høye boligprisene, eller som strever med å betjene høye lån de har og står i fare for å bli gjeldsoffer.
Tusenvis er prisgitt leieboligmarkedet og boligspekulantene.

Mange er bostedsløse i vårt land, og mange har ikke annet sted å bo enn urimelige dyre og dårlige hospits, noe som koster kommunen enormt mye penger.
 
Boligpolitikken har direkte innvirkning på norske borgeres økonomi, familiesituasjon, livskvalitet og psykiske helse.
Borgerrettighetspartiets viktigste agenda er boligpolitikken.