Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 
bilde Boligadelens grådighet har ingen grenser! Det er totalt skruppelløst å skru opp husleien så mye at mennesker tvinges ut av sine hjem de har hatt i 60 år. Er det noen som snart skjønner at denne boligpolitikken har gått langt over alle støvelskaft?? Det hele er en gigantisk boligpyramide hvor boligadelen tjener seg søkkrike på fattige mennesker, unge som gamle. 
Norge er et av verdens rikeste land pga alle oljepengene, men rikdommen havner på toppen av pyramiden.
 Og dette er bevisst politikk som Arbeiderpartiet har sørget for gjennom mange år, riktignok startet av Høyre den lille tiden de satt i regjering. Den nye regjeringen nå bør ta fatt i dette og sørge for storstilt sosial boligutbygging, men det kommer de nok ikke til å gjøre, for de sitter også selv på toppen av pyramiden og forsyner seg av oljepengene. 
Det pågår hvitvasking av oljepenger i stor skala her i landet, og det er penger som flyttes i en massiv strøm via fattige leietakere og videre oppover i systemet hvor de ender på bankkontoene til boligadelen, og det er bostøtter, boligtilskudd, hospitspenger o.l, -penger som bare går veien via de fattige. Mange milliarder forflyttes fra statskassa og over på privates hender, og mange av disse private er politikerne selv.
Boligutbygging i stor skala ville fjernet fattigdommen her i landet, kombinert med garantert leveverdig borgerinntekt, og dette vet de inderlig godt, de som sitter med makta, men de VIL IKKE, fordi da raser pyramiden sammen. 
I Norge som et av verdens rikeste land, burde menneskerettighetene oppfylles til fulle, men det gjør de ikke når mennesker ikke har råd til å bo.
Å tvinge en 94-åring ut av sitt hjem, er så skammelig at hvis ikke politikerne griper inn nå så bør vi bare nedlegge hele lands-administrasjonen; Vi har ikke en administrasjon som tjener folket, men bare seg selv!
Les artikkelen i bt.no her