Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Stortingsrepresentantene er ikke som andre. Ga seg selv årets andre lønnstillegg rett før jul.
"1. mai i år fikk stortingsrepresentantene et lønnstillegg på 26.800 kroner. Syv måneder senere ga de seg selv enda et lønnstillegg på 26.730 kroner. Det betyr en lønnsvekst i kroner på mer enn tre ganger snittet i Norge. I prosent har politikerne på Stortinget økt lønna med 217 prosent mer enn for vanlige arbeidstakere."
Vi ser tydelig konturene av et kommunistisk styresett, som handler om en maktelite som beriker seg selv mer og mer, på bekostning av folket som blir stadig fattigere...

Stortingsrepresentantene er ikke som andre. Ga seg selv årets andre lønnstillegg rett før jul.

"1. mai i år fikk stortingsrepresentantene et lønnstillegg på 26.800 kroner. Syv måneder senere ga de seg selv enda et lønnstillegg på 26.730 kroner. Det betyr en lønnsvekst i kroner på mer enn tre ganger snittet i Norge. I prosent har politikerne på Stortinget økt lønna med 217 prosent mer enn for vanlige arbeidstakere."
-Ga seg selv skjult lønnstillegg: http://www.na24.no/article3297863.ece

Vi ser tydelig konturene av et kommunistisk styresett, som handler om en maktelite som beriker seg selv mer og mer, på bekostning av folket som blir stadig fattigere.
"Antall fattige barn i Norge er økt med minst 50.000 de siste fem årene og 100.000 barn lever nå under fattigdomsgrensen, ifølge Fafo. 2010 var «Det europeiske året for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon», men også i dette året økte antall fattige barn her i landet. "
Flere fattige barn i Norge:
http://www.tv2.no/nyheter/innenriks/flere-fattige-barn-i-norge-3367640.html

Dersom kommunismen får utvikle seg videre under Arbeiderparti-regimet her i landet, så kan vi ende til slutt som det høykommunistiske landet Nord Korea, hvor folket lever i total fattigdom, mens makteliten velter seg i luksus i lukkede områder.
Her er skrekkeksempel på hva kommunisme kan føre til i ytterste konsekvens,
Nord-Korea:
http://www.dagbladet.no/2011/12/23/nyheter/nord-korea/utenriks/rode_kors/19502145/

Brp vil først og fremst ha storstilt boligutbygging og boligpriser ned til 1/3 av dagens, samt borgerlønn, for å bekjempe fattigdommen i Norge, i tillegg til en rekke flere tiltak som bla integrerte drivhus i drabantbyene. Oljepenger skal investeres i vårt eget land fremfor å stå plassert i usikre fond i utlandene. Vi er blitt advart om at store deler av oljefondet kan forsvinne ved en ny finanskrise, og til sammenligning forsvant ca 630 milliarder over natten ved forrige finanskrise i 2008. Oljefondet er i dag ca 3000 milliarder, og er omdøpt fra Petroliumsfond til Statens Pensjonsfond, hvilket indikerer at pengene skal brukes til fremtidige pensjoner til pensjonistene fremfor til opprustning av landet for de unge og kommende generasjoner.