Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

Det har vært en enorm befolkningsvekst i Norge de siste årene, og vi er nå blitt 5 millioner mennesker her i landet, som alle trenger et sted å bo. Men boligbyggingen har ikke holdt tritt med befolkningsveksten, og dermed har vi fått alvorlig boligmangel og enormt høye boligpriser. 

Det er helst godt voksne på 50 pluss, som er i mål med det vi alle trenger; Et hjem, et trygt og godt sted å bo. De unge må leie, og de må betale bloddyrt. 
Presset er særlig stort i universitetsbyene, Oslo, Trondheim, og Bergen, og det blir ikke bedre når politikerne fyller på med stadig flere studenter, uten å bygge tilsvarende studentboliger. (I 2009 tok Norge inn 9000 utenlandsstudenter, og antallet ble økt til 25.000 i 2011)

Norges fremtid er avhengig av kunnskap og forskning, og uten studentene stopper Norge opp. Og det er også disse unge som skal ta vare på oss når vi blir gamle og trenger stell og pleie. Likevel blir de unge ikke behandlet særlig godt, når en ser hvilke livsvilkår de har i forhold til bolig og økonomi. 
Studenter lever langt under fattigdomsgrensen med studielån på 9250 kroner, og studielånet havner i hovedsak i lomma på boligspekulanter og hushaier.
Studentenes studielån blir en attraktiv inntektskilde for eiendomsadelen, mens studentene må tilbakebetale lånet med renters rente gjennom hele sitt voksne liv, på en tid hvor de også skal etablere seg.

Samtidig foregår det en kontinuerlig massiv forflytning av statlige penger over til private; Bostøtte og boligtilskudd er slike penger som ikke havner hos den fattige, men bare går veien via den fattige for så å havne på bankkontoen til boligeierne. 
Og hospitsene er helt rå, når det gjelder å håve inn statlige penger, -sosialen kan betale 15-20.000 pr mnd. for et rom på hospits for en boligløs sosialklient. 

En kan trygt si at høye boligpriser er en glimrende metode for å legalisere massive pengeoverføringer fra statskassa og til eiendomsadelen. Slik får vi også et stadig større klasseskille i landet. Og det verste er at klasseskille går i hovedsak mellom de unge og de eldre. Det er de unge som betaler for de eldres fest!

Småbarnsfamilier som skal etablere seg i ny bolig, må låne til pipa og ha minst to fulle inntekter for å klare å betjene boliglånene. 
Den private husholdning har minst 2200 milliarder i privat boliggjeld, og det er nesten like mye som hele oljefondet til sammen. Og det er norske borgere i alderen 32-45 som er tyngst gjeldsbelastet, -nettopp i den perioden de gjerne har små barn å forsørge også. 
Men så er det også stadig flere som mister sine hjem til bankene; I 2008 gikk nesten 15.000 boliger på tvangsauksjon, i 2009 var det 17.045, i 2010 var tallet 18.718, og i 2011 ble 20.199 boliger på tvangssolgt, i følge Romerrikets Blad.

De menneskelige tragediene som følger av en slik statistikk, er enorme. Og da må vi også nevne at Norge topper statistikken på antall tvangsinnleggelser i psykiatrien, og at forskning har vist at det er nær sammenheng mellom bolignød og psykiske lidelser. Mer enn 6000 norske borgere tok sitt liv de siste ti årene, og mange flere forsøkte. 

Vi kan slå fast at regjeringspolitikerne ikke har klart oppgaven med å bedrive boligpolitikk, -de har strøket med glans! Det handler om hvilke livsvilkår de gir de unge.

Borgerpartiet vil fjerne fattigdommen i Norge i tråd med menneskerettighetene, ved å bygge boliger og innføre leveverdig borgerinntekt. Vi vil ta vare på de unge og fremtidige generasjoner, og gjøre oss fortjent til hjelp tilbake den dagen vi blir gamle. 

Borgerpartiet vil ha storstilt boligutbygging for de unge, uetablerte og fattige. Vi ønsker en nasjonal helhetlig plan for drabantbyer med tilhørende infrastruktur ved alle pressområdene. Vi vil investere oljepenger i vårt eget land gjennom boligbygging, fremfor å la penger stå plassert i usikre fond i utlandene, og vi vil bygge i betong som står i 200 år. 
Borgerpartiet har stø kurs, -der de andre partiene svikter totalt, når det gjelder boligbygging for denne og kommende generasjoner.  
BORGERPARTIET er boligpartiet og borgerrettighetspartiet for deg som trenger bolig. DU er den vi trenger for å bli et større parti og komme nærmere vårt mål for et bedre Norge!