Brukervurdering: 5 / 5

Sjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktivSjerne aktiv
 

bilde Norge er et av verdens rikeste land, med rundt 5.000 oljemilliarder, og det bor i dag ca 5 millioner personer her landet, ikke flere enn det er i en bakgate i India. Det er ett av de folkefattigste landene i Europa, fordelt på hele 324 000 km2 areal. Og Norge er en ung nasjon, det er knapt 100 år siden unionsoppløsningen med Sverige.  

Paradoksalt nok lever likevel mange tusen norske borgere under fattigdomsgrensen, og må ha kontinuerlige stønader og økonomisk hjelp fra NAV og boligetaten, for å klare å leve og bo i eget hjemland...

Norge er et av verdens rikeste land, med rundt 4.000 oljemilliarder, og det bor i dag ca 5 millioner personer her landet, ikke flere enn det er i en bakgate i India. Det er ett av de folkefattigste landene i Europa, fordelt på hele 324 000 km2 areal. Og Norge er en ung nasjon, det er knapt 100 år siden unionsoppløsningen med Sverige.

Paradoksalt nok lever likevel mange tusen norske borgere under fattigdomsgrensen, og må ha kontinuerlige stønader og økonomisk hjelp fra NAV og boligetaten, for å klare å leve og bo i eget hjemland.

Og det er dårlig stelt med livskvalitet, når en ser på antall fattiggjorte barn og unge, arbeidsløse, trygdede og sosialklienter, og antall gjeldsslaver, gjeldsofre og boligløse. De psykiatriske sykehusene er overfylte, og eldre mennesker må vente i årevis på sykehjemsplasser.

 

Samtidig ser vi at politikerne strammer grepet om halsen på de fattige, forhindrer boligbygging for at boligprisene skal presses enda mer oppover, og vi ser hvordan de utnytter studentene boligmessig på utleiemarkedet.

De har ansatt 1.000.000 byråkrater, og skapt et gedigent maktapparat, NAV og boligetaten som har full innsikt og kontroll på mer enn 1,2 millioner borgere som er gjort til klienter av staten. Og vi ser hvordan menneskerettigheter brytes i vårt land i blant annet barnevernet og psykiatrien. Og vi ser at politikerne og makteliten, bevilger seg selv og sine likemenn stadig mer fordeler og privilegier, og høyere lønninger. Dette er hvordan Arbeiderpartiet o/co styrer landet rent nykommunistisk, det er ran av norske borgere til fordel for en stadig mer bemidlet elite.

 

Bli med i borgerrettighetskampen for norske borgeres grunnleggende rettigheter. Det gjør du ved å melde deg inn i Borgerrettighetspartiet som medlem, og om mulig også være aktivt med i partiet.